C4DLounge.eu - Cinema 4D Gebruikers Forum

C4DLounge.eu - Cinema 4D Gebruikers Forum (http://www.c4dlounge.eu/forum/index.php)
-   Kleine Wedstrijden (http://www.c4dlounge.eu/forum/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Snelmodelleren #174 Speed Modelling #174 (http://www.c4dlounge.eu/forum/showthread.php?t=8046)

roobol 14th September 2018 08:26

Snelmodelleren #174 Speed Modelling #174
 
Iets kleins deze week, en de meesten zullen wel ergens een voorbeeld bij de hand hebben: een nagelknipper.

Maximum modelleertijd is 3 uur; werp voor de regels eventueel nog eens een blik op http://www.c4dlounge.eu/forum/showthread.php?t=6253Post een klei render en draadmodel (eventueel met tussenversies) in deze draad.Veel plezier en succes.

roobol 14th September 2018 08:26

Something small this week, and most of us will have an example nearby: a nail clipper


Maximum modelling time is 3 hours; for the rules maybe have another peek at http://www.c4dlounge.eu/forum/showthread.php?t=6253Post a clay render and wireframe (eventually with intermediate versions) in this thread.Lots of fun and success.

pgrooff 18th September 2018 11:56

3 Attachment(s)
Het helpt zeker als je een voorbeeld bij de hand hebt.
Ik vind deze wel mooi geworden en zeker binnen de tijd.

http://www.c4dlounge.eu/forum/attach...1&d=1537260952

PeterL 18th September 2018 23:07

Inderdaad een mooie, Pim !

Peter

roobol 19th September 2018 18:26

Helemaal akkoord met Peter, ziet er heel goed uit.

Petertje 21st September 2018 10:18

Hele mooie Pim... strak werk :-)


All times are GMT +2. The time now is 09:15.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
(c) C4DLounge.eu . All documents on this forum are owned by their respective creators and may not be sold or republished in any way.