C4DLounge.eu - Cinema 4D Gebruikers Forum

C4DLounge.eu - Cinema 4D Gebruikers Forum (http://www.c4dlounge.eu/forum/index.php)
-   Kleine Wedstrijden (http://www.c4dlounge.eu/forum/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Snelmodelleren #254 Speed Modelling #254 (http://www.c4dlounge.eu/forum/showthread.php?t=8532)

pgrooff 4th September 2020 11:31

Snelmodelleren #254 Speed Modelling #254
 
Deze week een rolodex.

Ter inspiratie: https://www.youtube.com/watch?v=rUSajITGqZw

Maximum modelleertijd is 2 uur; werp voor de regels eventueel nog eens een blik op http://www.c4dlounge.eu/forum/showthread.php?t=6253

Post een klei render en draadmodel (eventueel met tussenversies) in deze draad.
Veel plezier en succes.

pgrooff 4th September 2020 11:32

This week a rolodex.

For inspiration: https://www.youtube.com/watch?v=rUSajITGqZw

Maximum modelling time is 2 hour; for the rules maybe have another peek at http://www.c4dlounge.eu/forum/showthread.php?t=6253

Post a clay render and wireframe (eventually with intermediate versions) in this thread.

pgrooff 8th September 2020 15:14

4 Attachment(s)
Hier de rolodex, binnen de tijd.
Bijgaand ook de scene file.

http://www.c4dlounge.eu/forum/attach...1&d=1599567270


All times are GMT +2. The time now is 08:13.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
(c) C4DLounge.eu . All documents on this forum are owned by their respective creators and may not be sold or republished in any way.