C4DLounge.eu - Cinema 4D Gebruikers Forum

C4DLounge.eu - Cinema 4D Gebruikers Forum (http://www.c4dlounge.eu/forum/index.php)
-   Kleine Wedstrijden (http://www.c4dlounge.eu/forum/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Snelmodelleren #256 Speed Modelling #256 (http://www.c4dlounge.eu/forum/showthread.php?t=8536)

pgrooff 18th September 2020 13:02

Snelmodelleren #256 Speed Modelling #256
 
Deze week nog iets simpels: een teenslipper.

Maximum modelleertijd is 1 uur; werp voor de regels eventueel nog eens een blik op http://www.c4dlounge.eu/forum/showthread.php?t=6253

Post een klei render en draadmodel (eventueel met tussenversies) in deze draad.
Veel plezier en succes.

pgrooff 18th September 2020 13:04

Again something simple: Flip flops

Maximum modelling time is 1 hour; for the rules maybe have another peek at http://www.c4dlounge.eu/forum/showthread.php?t=6253

Post a clay render and wireframe (eventually with intermediate versions) in this thread.

pgrooff 23rd September 2020 16:37

4 Attachment(s)
Hier mijn teenslippers.
Binnen de tijd.
Alleen het texturen duurde wat langer.

http://www.c4dlounge.eu/forum/attach...1&d=1600868248


All times are GMT +2. The time now is 23:23.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
(c) C4DLounge.eu . All documents on this forum are owned by their respective creators and may not be sold or republished in any way.