C4DLounge.eu - Cinema 4D Gebruikers Forum

C4DLounge.eu - Cinema 4D Gebruikers Forum (http://www.c4dlounge.eu/forum/index.php)
-   Kleine Wedstrijden (http://www.c4dlounge.eu/forum/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Snelmodelleren #206 Speed Modelling #206 (http://www.c4dlounge.eu/forum/showthread.php?t=8126)

roobol 30th May 2019 08:18

Snelmodelleren #206 Speed Modelling #206
 
Deze week een onderwerp dat lang geleden door Cinemike is voorgesteld, een hockeymasker.

Maximum modelleertijd is 3 uur; werp voor de regels eventueel nog eens een blik op http://www.c4dlounge.eu/forum/showthread.php?t=6253Post een klei render en draadmodel (eventueel met tussenversies) in deze draad.Veel plezier en succes.

roobol 30th May 2019 08:19

This week a subject that has been proposed by Cinemike a long time ago, a hockey mask.


Maximum modelling time is 3 hours; for the rules maybe have another peek at http://www.c4dlounge.eu/forum/showthread.php?t=6253Post a clay render and wireframe (eventually with intermediate versions) in this thread.Lots of fun and success.

pgrooff 4th June 2019 14:58

3 Attachment(s)
Toch weer moeilijker dan gedacht.
Dit keer vooral het belichten en de gaten in het masker.
Ik ben begonnen met een halve bol (met weinig segmenten) en die verder bewerkt.

http://www.c4dlounge.eu/forum/attach...1&d=1559653066

roobol 4th June 2019 18:44

Ziet er goed uit, Pim, wel een beetje creepy; Hannibal Lector zou daar niet bij misstaan ;-))


All times are GMT +2. The time now is 20:40.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
(c) C4DLounge.eu . All documents on this forum are owned by their respective creators and may not be sold or republished in any way.