C4DLounge.eu - Cinema 4D Gebruikers Forum

C4DLounge.eu - Cinema 4D Gebruikers Forum (http://www.c4dlounge.eu/forum/index.php)
-   Kleine Wedstrijden (http://www.c4dlounge.eu/forum/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Snelmodelleren zomerpauze Speed modelling summer break (http://www.c4dlounge.eu/forum/showthread.php?t=8137)

roobol 26th June 2019 16:15

Snelmodelleren zomerpauze Speed modelling summer break
 
Omdat ik de komende weken veel weg zal zijn naar plaatsen waar vaak geen internet is gaat er een zomerpauze snel modelleren worden ingelast. In september starten we weer met een nieuwe reeks met nieuwe onderwerpen. De bestaande reeks van 172 blijft natuurlijk actief, zodat je er nog altijd een paar kan doen.

Suggesties voor en commentaar op de snelmodelleer sessies kan je in deze draad doen.

roobol 26th June 2019 16:16

Since I will be away quite a bit the forthcoming weeks to places where there is mostly no internet connection, there will be a summer break for the speed modelling challenges. In September we will start with a new series and new subjects. The existing series of 172 will remain active of course, so you can always do a few more.

Suggestion for and comments on the speed modelling sessions can be made in this thread.


All times are GMT +2. The time now is 21:20.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
(c) C4DLounge.eu . All documents on this forum are owned by their respective creators and may not be sold or republished in any way.