C4DLounge.eu - Cinema 4D Gebruikers Forum

C4DLounge.eu - Cinema 4D Gebruikers Forum (http://www.c4dlounge.eu/forum/index.php)
-   Kleine Wedstrijden (http://www.c4dlounge.eu/forum/forumdisplay.php?f=16)
-   -   Wekelijkse snelmodelleer uitdaging (http://www.c4dlounge.eu/forum/showthread.php?t=6253)

roobol 10th December 2013 09:35

Wekelijkse snelmodelleer uitdaging
 
De Lounge gaat komende vrijdag 13 december met een reeks wekelijkse snelmodelleer-uitdagingen starten, waarbij je een gegeven object binnen een gestelde tijd moet modelleren, volgens de hier onder vermelde regels. De vertaling in het Engels volgt hieronder.

1: Sessies starten iedere vrijdag 12:00 en blijven in principe onbeperkt open, zodat je aan een bepaalde sessie kan meedoen wanneer je maar wilt.

2: Er zijn geen prijzen, geen winnaars of jury-uitslagen, dus ook mods en admins mogen meedoen.

3: Je moet het gegeven object binnen de gestelde tijd modelleren met je favoriete technieken. Dat mag in én keer achter elkaar, maar je mag ook tussentijds pauzes nemen; het is de netto modelleertijd die telt.

4: Je mag zo vaak overnieuw beginnen als je maar wilt, het is alleen de snelste tijd die telt.

5: Je mag alles uit je hoofd maken of voorbeelden zoals blauwdrukken gebruiken; de tijd die nodig is om je referentiemateriaal voor te bereiden telt niet mee.

6: Als je er in werkelijkheid langer over hebt gedaan dan de gestelde tijd houd je alleen je zelf voor de gek, de rest van de wereld ligt daar waarschijnlijk niet wakker van.

7: Alle resultaten van één uitdaging worden in dezelfde topic gepost als die waarin het onderwerp is aangekondigd.

8: Je post een klei-render, een draadmodel en de tijd die je nodig hebt gehad, met eventueel één of meerdere tussenversies. Je mag ook het c4d bestand posten maar dat is geen verplichting.

9: Textureren, UV mappen en/of animeren mag ook, maar voor de uitdaging is het alleen de modelleertijd die telt

10: Discussies over gebruikte technieken worden ten zeerste aangemoedigd; het is de bedoeling is dat deze sessies vooral leuk en leerzaam gaan zijn.

roobol 10th December 2013 09:36

The lounge is going to start this Friday December 13th a series of weekly speed modelling challenges, where you have to model a specific object within a given time frame, according to the following rules and regulations…

1 : Sessions start every Friday 12:00 and remain basically open indefinitely, so can participate in a particular session whenever you want.

2 : There are no prizes, no winners or jury results, meaning that also mods and admins are allowed to participate.

3 : You have to model the object within the stipulated time, using your favourite techniques. You can do so in one single run, but you may also take interim breaks, it is the net modeling time that counts.

4: You can start all over again as many times as you want, it is only the fastest time that counts.

5: You may work straight from your fantasy or use examples such as blueprints; the time required for preparing you references doesn’t add to the modelling time

6 : If your cheating with the actual modelling time you are only fooling yourself, the rest of the world presumably couldn’t care less.

7: All the results of a challenge have to be posted in the same topic in which the subject is announced.

8: You post a clay render, a wireframe render and the total modelling time, eventually with one or more intermediate versions. You may also post the c4d file, but that is not an obligation.

9 : Texturing, UV mapping and/or animation are allowed, but only the modelling time is relevant for the challenge.

10 : Discussions on techniques used are strongly encouraged; these sessions should be both fun and educational.

Rich_Art 10th December 2013 09:38

Geinig.... Ben benieuwd of het aanslaat.. :-) Altijd leuk om een speed modeling te doen.

Peace,
Rich_Art. :v:

cuba 10th December 2013 12:32

Goed idee!!

Weet iemand een goede automatische tijdregistratie app?

nidecker 10th December 2013 12:43

http://www.timeedition.com/en/index.html

Ik gebruik deze bij klanten, is zowel PC,MAC, zeer gebruiks vriendelijk

olbo 10th December 2013 13:33

Leuk. Ik ga zeker meedoen.

cuba 10th December 2013 13:43

Quote:

Originally Posted by nidecker (Post 47298)
http://www.timeedition.com/en/index.html

Ik gebruik deze bij klanten, is zowel PC,MAC, zeer gebruiks vriendelijk

Ziet er goed uit en redelijk uitgebreid!! Merci!!

Rich_Art 10th December 2013 14:50

Leuke plaat ook op de Portal..

Peace,
Rich_Art. :v:

roobol 10th December 2013 17:40

Bedankt René, dat zijn dingen die ik een grijs verleden zelf voor snel-modelleer uitdagingen heb gemaakt.

Zin om mee te doen....? ;-))

Cinemike 11th December 2013 04:14

Hockey mask or machete? ;)


All times are GMT +2. The time now is 06:20.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
(c) C4DLounge.eu . All documents on this forum are owned by their respective creators and may not be sold or republished in any way.